bookmark_borderCâu 600: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Hình Câu 600
 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.
 2. Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi.
 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Giải thích: Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải rồi mới tiếp tục đi.

bookmark_borderCâu 599: Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Hình Câu 599
 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Giải thích: Xe màu đỏ đang trách về phía bên phải, xe màu vàng đã có tín hiệu xin vượt, vạch kẻ đường theo hướng xe chạy là nét đứt , không có xe ngược chiều. Nên xe vàng vượt đúng quy tắc giao thông.

bookmark_borderCâu 598: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Hình câu 598
 1. Được vượt.
 2. Không được vượt.

Giải thích: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. Do đó, xe màu đỏ không được vượt.

bookmark_borderCâu 597: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

 1. Đúng.
 2. Sai.

Giải thích: Khi nhập làn cao tốc phải chạy dọc theo làn tạm để đủ thời gian quan sát, khoảng cách an toàn và đủ tốc độ trước khi di chuyển vào làn cao tốc nên trong tình huống này xe màu đỏ sai khi nhập làn cao tốc.

bookmark_borderCâu 596: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Quan sát nếu thấy không có tàu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.
 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
 3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Giải thích: Bắt buộc phải dừng xe.

bookmark_borderCâu 595: Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?

 1. Bật đèn chiếu xa, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.
 2. Giữ nguyên đèn chiếu gần, giảm tốc độ, đi sau xe phía trước.
 3. Giữ nguyên đèn chiếu gần, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.

Giải thích: Giữ nguyên đèn chiếu gần và giảm tốc độ do không thể quan sát rõ phía trước.

bookmark_borderCâu 594: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Hình Câu: 594(gplx600cau.com)
 1. Hướng 1.
 2. Hướng 2.
 3. Cả 02 hướng đều được.

Giải thích: Vạch kẻ đường nét đứt màu vàng, phân chia 2 chiều xe chạy. Do đó, hướng 2 sẽ đi bên trái đường 1 đoạn nên không được phép. Do đó, bạn chỉ được chọn theo hướng 1 để rẽ trái.

bookmark_borderCâu 593: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hình Câu: 593(gplx600cau.com)
 1. Xe tải, xe đạp, xe của bạn.
 2. Xe của bạn, xe đạp, xe tải.
 3. Xe của bạn, xe tải, xe đạp.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe của bạn: Bên phải trống, đi thẳng; 2. Xe tải: Rẽ trái, bên phải trống (khi xe bạn đã đi rồi); 3. Xe đạp: Rẽ trái.

bookmark_borderCâu 592: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Hình Câu: 592(gplx600cau.com)
 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.
 3. Cả 2 xe đều sai.

Giải thích: Biển số W.211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” thì các phương tiện đứng cách xa đường sắt tối thiểu 5m nên xe con đúng.

bookmark_borderCâu 591: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Hình Câu: 591(gplx600cau.com)
 1. Xe tải.
 2. Xe của bạn.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe tải: Đi thẳng; 2. Xe của bạn: Rẽ trái.