bookmark_borderCâu 600: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Hình Câu 600
 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.
 2. Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi.
 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Giải thích: Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải rồi mới tiếp tục đi.

bookmark_borderCâu 596: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Quan sát nếu thấy không có tàu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.
 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
 3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Giải thích: Bắt buộc phải dừng xe.

bookmark_borderCâu 592: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Hình Câu: 592(gplx600cau.com)
 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.
 3. Cả 2 xe đều sai.

Giải thích: Biển số W.211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” thì các phương tiện đứng cách xa đường sắt tối thiểu 5m nên xe con đúng.

bookmark_borderCâu 572: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Hình Câu: 572(gplx600cau.com)
 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.
 2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.
 3. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp.

Giải thích: Xe tải đã vào nơi giao nhau trước nên sẽ được ưu tiên trước. Biển báo phía trước là đường ưu tiên dành cho xe thô sơ nên phải nhường đường cho xe đạp. Do đó, xe bạn rẽ phải sau xe tải và xe đạp.

bookmark_borderCâu 568: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hình Câu: 568(gplx600cau.com)
 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp: Bên phải trống, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái.
1. Xe con: Rẽ phải; 2. Xe của bạn: Đi thẳng; 3. Mô tô: Rẽ trái.

bookmark_borderCâu 567: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hình Câu: 567(gplx600cau.com)
 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
Biển báo phía trước là đường ưu tiên và biển phụ báo hướng di chuyển của xe mô tô là hướng ưu tiên.
1. Xe mô tô: Đường ưu tiên;
2. Xe con: Đường không ưu tiên, bên phải trống;
3. Xe của bạn: Đường không ưu tiên, bên phải vướng xe con.

bookmark_borderCâu 565: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 565(gplx600cau.com)
 1. Xe tải, mô tô.
 2. Xe khách, mô tô.
 3. Xe tải, xe con.
 4. Mô tô, xe con.

Giải thích: Xe con và xe tải: Vi phạm tín hiệu đèn;
Xe khách và xe mô tô: Đúng làn đường và đúng tín hiệu đèn.

bookmark_borderCâu 562: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hình Câu: 562(gplx600cau.com)
 1. Xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
 4. Cả bốn xe.

Giải thích: Xe con đi đúng làn đường theo hướng rẽ và tín hiệu đèn.
Xe khách: Sai làn đường và tín hiệu đèn.
Xe tải: Đi thẳng vi phạm đèn đỏ.
Xe mô tô: Đi thẳng vi phạm đèn đỏ.

bookmark_borderCâu 561: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hình Câu: 561(gplx600cau.com)
 1. Xe tải, xe con.
 2. Xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải.

Giải thích: Xe con và xe mô tô đang ở đúng làn đường, đúng hướng rẽ với tín hiệu đèn xanh nên đúng quy tắc giao thông.
Xe khách và xe tải đang ở sai làn đường so với hướng rẽ nên đều vi phạm.

bookmark_borderCâu 560: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hình Câu: 560(gplx600cau.com)
 1. Xe con.
 2. Xe tải.
 3. Xe con, xe tải.

Giải thích: Xe con trong cả hai phía đều đang ở đúng làn đường và đi theo hướng mà đèn xanh đang bật nên đúng quy tắc.
Xe tải trong cả hai phía đều ở sai làn đường so với hướng rẽ nên vi phạm quy tắc giao thông.