bookmark_borderCâu 600: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Hình Câu 600
 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.
 2. Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi.
 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Giải thích: Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải rồi mới tiếp tục đi.

bookmark_borderCâu 596: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Quan sát nếu thấy không có tàu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.
 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
 3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Giải thích: Bắt buộc phải dừng xe.

bookmark_borderCâu 594: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Hình Câu: 594(gplx600cau.com)
 1. Hướng 1.
 2. Hướng 2.
 3. Cả 02 hướng đều được.

Giải thích: Vạch kẻ đường nét đứt màu vàng, phân chia 2 chiều xe chạy. Do đó, hướng 2 sẽ đi bên trái đường 1 đoạn nên không được phép. Do đó, bạn chỉ được chọn theo hướng 1 để rẽ trái.

bookmark_borderCâu 593: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hình Câu: 593(gplx600cau.com)
 1. Xe tải, xe đạp, xe của bạn.
 2. Xe của bạn, xe đạp, xe tải.
 3. Xe của bạn, xe tải, xe đạp.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe của bạn: Bên phải trống, đi thẳng; 2. Xe tải: Rẽ trái, bên phải trống (khi xe bạn đã đi rồi); 3. Xe đạp: Rẽ trái.

bookmark_borderCâu 592: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Hình Câu: 592(gplx600cau.com)
 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.
 3. Cả 2 xe đều sai.

Giải thích: Biển số W.211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” thì các phương tiện đứng cách xa đường sắt tối thiểu 5m nên xe con đúng.

bookmark_borderCâu 591: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Hình Câu: 591(gplx600cau.com)
 1. Xe tải.
 2. Xe của bạn.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe tải: Đi thẳng; 2. Xe của bạn: Rẽ trái.

bookmark_borderCâu 589: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hình Câu: 589(gplx600cau.com)
 1. Xe con, xe tải, xe của bạn.
 2. Xe tải, xe con, xe của bạn.
 3. Xe tải, xe của bạn, xe con.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe tải: Bên phải trống; 2. Xe con: Đi thẳng; 3. Xe của bạn: Rẽ trái.

bookmark_borderCâu 588: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Hình Câu: 588(gplx600cau.com)
 1. Xe con.
 2. Xe của bạn.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
Xe của bạn trên đường ưu tiên (theo biển báo) nên được đi trước.

bookmark_borderCâu 587: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Hình Câu: 587(gplx600cau.com)
 1. Tăng tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
 2. Giảm tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
 3. Giảm tốc độ, để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.

Giải thích: Trước mặt bạn có biển I.423a “Đường người đi bộ sang ngang” nên bạn phải giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ sang đường.

bookmark_borderCâu 585: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Hình Câu: 585(gplx600cau.com)
 1. Xe của bạn.
 2. Xe con.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe con: Đường ưu tiên; 2. Xe của bạn: Đường không ưu tiên nên phải nhường đường.