bookmark_borderCâu 191: Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

Hình câu 191
 1. Hình 1.
 2. Hình 2.
 3. Hình 3.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 190: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

Hình câu 190
 1. Hình 1
 2. Hình 2

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 189: Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Hình câu 189
 1. Hình 1.
 2. Hình 2.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 187: Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

 1. Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và chằng buộc chắc chắn.
 2. Khi vận chuyển hàng rời phải che đậy, không để rơi vãi.
 3. Cả ý 1 và ý 2.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 186: Trong đô thị, người lái xe buýt, xe chở hàng phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

 1. Người lái xe buýt phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình và dừng đỗ đúng nơi quy định; người lái xe chở hàng phải hoạt động đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với từng loại xe.
 2. Người lái xe buýt, xe chở hàng đón, trả khách, hàng hóa theo thỏa thuận giữa hành khách, chủ hàng và người lái xe.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 185: Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

 1. Phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng, đỗ nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm.
 2. Phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm; xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục không được dừng, đỗ trong quá trình vận chuyển.
 3. Cả ý 1 và ý 2.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 184: Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào dưới đây?

 1. Tùy theo loại động vật sống, người kinh doanh vận tải yêu cầu người thuê vận tải áp tải để chăm sóc trong quá trình vận tải.
 2. Người thuê vận tải chịu trách nhiệm về việc xếp dỡ động vật sống theo hướng dẫn của người kinh doanh vận tải; trường hợp người thuê vận tải không thực hiện được thì phải trả cước, phí xếp, dỡ cho người kinh doanh vận tải.
 3. Cả ý 1 và ý 2.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 183: Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là hàng có kích thước vượt quá kích thước và trọng lượng của xe.
 2. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng có thể tháo rời.
 3. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được.

Giải thích: Hàng siêu trường, siêu trọng không thể tháo rời.