Câu điểm liệt (60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông

60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, được lựa chọn từ bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Trả lời sai bất cứ câu nào trong 60 câu điểm liệt này, bạn bị trượt ngay lập tức.

Câu hỏi: