Câu hỏi Học lý Thuyết Hạng B1

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B1 số tự động.

Gồm 30 câu trong đó:

01 câu về khái niệm;

01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;

06 câu về quy tắc giao thông; 01 câu về tốc độ, khoảng cách;

01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe;

01 câu về kỹ thuật lái xe; 01 câu về cấu tạo sửa chữa;

09 câu về hệ thống biển báo đường bộ;

09 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Câu hỏi: