Câu hỏi Học lý Thuyết Hạng C

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng C

Gồm 40 câu trong đó:

01 câu về khái niệm;

01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;

07 câu về quy tắc giao thông; 01 câu về nghiệp vụ vận tải;

01 câu về tốc độ; khoảng cách;

01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe;

02 câu về kỹ thuật lái xe; 01 câu về cấu tạo sửa chữa;

14 câu về hệ thống biển báo đường bộ;

11 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Câu hỏi: