Câu hỏi Học lý Thuyết Hạng D, hạng E, hạng F

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng D, E và các hạng F

Gồm 45 câu trong đó:

01 câu về khái niệm;

01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;

07 câu về quy tắc giao thông; 01 câu về nghiệp vụ vận tải;

01 câu về tốc độ, khoảng cách;

01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe;

02 câu về kỹ thuật lái xe; 01 câu về cấu tạo sửa chữa;

16 câu về hệ thống biển báo đường bộ;

14 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Câu hỏi: