Câu hỏi Học lý Thuyết Hạng A1

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4

Gồm 25 câu trong đó:

01 câu về khái niệm;

01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng; 06 câu về quy tắc giao thông;

01 câu về tốc độ, khoảng cách;

01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe;

01 câu về kỹ thuật lái xe hoặc cấu tạo sửa chữa;

07 câu về hệ thống biển báo đường bộ;

07 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Câu hỏi: